จุดประสงค์

1.       เคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2.       ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ

3.       การเป็นผู้นำผู้ตาม