ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ตกแต่งผิวงานปูน การใช้เครื่องมือ การบำรุงรักษา ปฏิบัติงานก่ออิฐ

เซาะร่อง โชว์แนว งานฉาบตกแต่งผิวปูนลักษณะต่าง ๆ งานบัว งานหินล้าง หินขัด งานปูพื้น บุผนัง ด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ