30104-0005 ­ เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       เข้าใจหลักการทำความเย็นและปรับอากาศเบื้องต้น

2.       มีทักษะงานบริการงานท่อและงานบริการคอมเพรสเซอร์

3.       มีทักษะบริการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเบื้องต้น

4.       มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำความเย็นและปรับอากาศเบื้องต้น

2.       บริการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศัพท์เทคนิคในงานทำความเย็นในการปรับอากาศ หลักการและปรับอากาศเบื้องต้น ระบบทำความเย็นแบบซึมซับและแบบดูดซึม หลักการถ่ายโอนความร้อน อุณหภูมิ ความดัน กฎของบอยส์ กฎของชาร์ล งานท่อ งานบริการคอมเพรสเซอร์งานตรวจรอยรั่ว งานทำสุญญากาศ งานบรรจุสารทำความเย็น งานติดตั้งและบริการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ